ĐĂ PHÁT HÀNH

 

Tác Gi Vit Nam

do Bảo Hoàng sưu tập

sách gồm hơn 2000 văn , thi , nhạc , họa , biên khảo

b́a: Khánh Trường

Nhân Ảnh xuất bản

 

 

 

 

Liên Lạc Mua Sách:

 

Bảo Hoàng: lebao_hoang@yahoo.com

Nhà Xuất Bản Nhân Ảnh: han.le3359@gmail.com

 

Hoặc mua thẳng qua amazon:

https://www.amazon.com/Vietnamese-Authors-Tac-Gia-Viet/dp/1512065242/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489896887&sr=8-1&keywords=tac+gia+viet+nam