Sáng Tác Bốn Phương:
Lữ Kiều – Mang Viên Long – Hoàng Nga
Mai Khắc Ứng - Hoàng Xuân Sơn – Lê Hân
Mỹ Trinh – Thùy An - Nhật Thụy Vy
Trần Hoan Trinh – Hư Vô – Thiên Hà - Hạnh Đàm
Trần Thoại Nguyên – Ngô Kim Thu - Nguyễn An Bình
Vũ Khắc Tĩnh - Hồ Thị Hoàng Oanh - Hồ Chí Bửu
Nguyễn Thị Thanh Dương - Cẩm Loan – Hoàng Anh 79
Nguyễn Thị Mây – Phan Văn Thạnh - Phan Trang Hy
Ái Nghĩa - Thảo Ly – Đan Thanh - Trần Gia Phụng
Trần Thiện Hiệp – Hạt Dưa - Đỗ Trường - Trần Yên Hòa
Trần Huy Sao - Phan Ni Tấn - Luân Hoán

Trang thơ Lê Vĩnh Thọ:
Mời Đọc

Nghe Nhạc:
Tiếng hát Dalida

Nghe Nhạc:
Henry Mancini

 

Bấm chuột vào đây Adobe Acrobat Reader để lấy về Adobe Reader
Các bạn sẽ xem hoặc in những bài ở phần này