Sáng Tác Bốn Phương:
Hoàng Nga - Nguyễn Thị Mây – Đan Thanh
Phan Đắc Lữ - Mai Khắc Ứng – Đông Hương
Lê Hân – Phan Ni Tấn - Trần Thiện Hiệp
Lương Hoàng Hạc - Trần Vấn Lệ - Nguyễn Đông Giang
Phan Văn Thạnh - Trúc Thanh Tâm - Trần Thiên Thị
Vũ Khắc Tĩnh - Nguyễn Trí Tài – Hoàng Anh Tâm
Hồ Chí Bửu - Trần Hoan Trinh – Thiên Hà
Xuân Thao - Nguyễn Văn Gia – Hoàng Xuân Sơn
Nguyễn An Bình – Ngô Kim Thu – Phan Minh Ta
Trần Yên Hòa - Tuyền Linh - Nguyễn Đăng Trình
Hồ Ngạc Ngữ - Dzạ Lữ Kiều – Võ Công Liêm
Vân Anh – Cao Thoại Châu – Hoàng Thanh Tâm
Ngô Thế Vinh - Huy Uyên - Luân Hoán

Trang thơ Lê Vĩnh Thọ:
Mời Đọc

Nghe Nhạc:
Tiếng hát Lệ Quyên

 

Bấm chuột vào đây Adobe Acrobat Reader để lấy về Adobe Reader
Các bạn sẽ xem hoặc in những bài ở phần này