Chung Quanh Chuyện Sáng Tác là một sưu tập những trích đoạn, từ các bài viết của một số tác giả, phát biểu về những quan niệm, kinh nghiệm, thói quen cùng nhiều góc cạnh khác, trong công việc hoàn thành những tác phẩm thuộc nhiều bộ môn văn học nghệ thuật.

Sự sưu tập ở đây không theo một qui định nào; không phân biệt, kỳ thị hoặc đánh giá. Mọi sắp xếp cũng không theo thứ tự ưu tiên nào mà hoàn toàn tùy thuộc vào sự thuận tiện khi thu lượm tài liệu. Chúng tôi cũng mong được qúi bạn đánh máy (dưới dạng VPS Times) gởi cho những tài liệu chúng tôi thiếu sót, về địa chỉ email ở trang bìa.

Những tác giả có mặt trong mục này, một phần lớn tiểu sử của họ được phổ biến ở mục Tác Giả Việt Nam.

Chúng tôi xin gởi nơi đây, lời trân trọng xin phép cùng sự chân thành cảm ơn đến qúi tác gỉa, cùng tất cả các tạp chí đã phổ biến nguồn tài liệu chúng tôi trích đoạn.


Luân Hoán   

Trang 1 - thơ

Trang 2 - văn Trang 3 - họa Trang 4 - nhạc

  

-