Lâm Chương


 

 

Luân Hoán:
Lâm Chương
 
Lâm Chương:
Thơ
 
Lâm Chương:
Viễn thám
 
Lâm Chương:
Cơ ngơi ngày cũ
 
Lâm Chương:
Gạch đã ra lò
 
Lâm Chương:
Sóc con trăng
 
Lâm Chương:
Con suối và chiếc cầu treo
 
Lâm Chương:
Chuồng người
 
Lâm Chương:
Xương rồng
 
Lâm Chương:
Hoàng thọ
 
Lâm Chương:
Con sâu đỏ
 
Lâm Chương:
Quỷ loạn
 
Lâm Chương:
Những đoạn văn rời
 
Lâm Chương:
Thượng du, niềm thương nhớ
 
Lâm Chương:
Khai hoang
 
Lâm Chương:
lên rừng thăm bạn
 
Du Tử Lê:
lâm chương, bầm ruột gan không trải được lòng
 
Lương Thư Trung:
gặp nhà văn lâm chương bên bờ hồ mystic
 
Lương Thư Trung:
vài cảm nhận về cách viết trong truyện ngắn của nhà văn Lâm Chương
 
Đoàn Nhã Văn:
chữ nghĩa bật ra từ những vết sẹo đời
 
Nguyễn Vy-Khanh:
VỀ TRUYỆN DỊ THƯỜNG, NHÂN ĐỌC "ĐOẠN ĐƯỜNG HỐT-TẤT-LIỆT" CỦA LÂM CHƯƠNG
 

-