Nối Trang

These links are a collection of sites that have VietNam related information. 
As with links, we will not be responsible for the contents of any sites. 
We just provide the links as is.

http://www.saigonocean.com Trang Thân Hữu Của Lê Hân, Albert Dong và Nguyễn Tài Ngọc
http://huongxua.org Hương Xưa: Trang Văn Nghệ Của Những Người Yêu Mến Kỷ Niệm Xưa
http://sangtao.org/ Thư viện bỏ túi Văn Học Nghệ Thuật
http://uyenphuongminhnguyet.com/NhacSiMinhDuy/CD1/ Những Tình Khúc Hay Nhất Của Minh Duy
http://www.banvannghe.com Bạn Văn Nghệ - Chủ Trương Trần Yên Hòa
http://www.ptgdn.com Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Trường Phan Thanh Giản Đà Nẵng
http://vinhdien.net Trang Nhạc Vĩnh Điện
http://www.songdinh.com/ Trang Thơ Văn Song Dinh
http://www11.brinkster.com/t4phamvu/ Trang Phạm Vũ Thịnh
http://www.art2all.net/tranh/thanhtri/thanhtri.html Họa Sĩ Thanh Trí
http://caothoaichau.blogspot.com Cao Thoại Châu
http://hoangloc.vnweblogs.com Hoàng Lộc
http://vinhhao.net VinhHao's HomePage
http://quynhmy.blogspot.com Quỳnh My journal
http://songvinh.blogspot.com Song Vinh journal
http://www.songthao.com Song Thao
http://thewriterspost.net The Writespost, an electronic magazine of writing
http://phanchautrinhdanang.com Một thời Phan Chu Trinh, Ðà Nẵng  
http://thuducnamdinh.tripod.com   Liên trường Võ Khoa Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Ðức Nam Ðịnh
http://www.viet.no Mạng lưới thông tin tiếng Việt và Na Uy
http://www.tongphuochiep.com/ Cựu Học Sinh Trung Học Tống Phước Hiệp
http://www.saigonbao.info/ SaiGon Báo
http://www.saigonbao.com/ Saigonbao.com
http://saigontimesusa.com Saigontimes 
http://aosauvuon.fortunecity.net Ao Sau Vườn
www.thotanhinhthuc.org Trang tho Tan Hinh Thuc
http://vantuyen.net Văn Tuyển
http://bacphong.blogspot.com Bắc Phong
http://quanlucvnch.blogspot.com Quân Lực VNCH
http://www.chanphuocliem.com Cựu Học Sinh Chân Phước Liêm
http://www.vietnamquehuongtoi.org/ Việt Nam Quê Hương Tôi
http://www.freewebs.com/phannitan-/index.htm Phan Ni Tấn
http://phannguyenartist.blogspot.ca/2011/05/phan-nguyen-oi-loi-cung-cac-tac-gia-va.html Mượn Dấu Thời Gian – Phan Nguyên
http://www.bentrang-nhuocthu.com/ Nhược Thu
Những địa chỉ giới thiệu Luân Hoán:

 

Nhng đa ch

gii thiu Luân Hoán:

 

 

 

 

http://vuongchieuluanhoan.150m.com/

 

http://www.thewriterspost.net/author_luanhoan.htm

 

http://poem.tkaraoke.com/10085/Luan_Hoan/

 

http://sangtao.org/2013/10/25/luan-hoan-nha-tho-duong-dai/

 

http://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg

 

http://www.danchimviet.info/archives/81110/luan-hoan-nguoi-ke-chuyen-bang-tho/2013/11

 

http://www.honque.com/PhongVan/pvLuanHoan/PhongVan_LH.htm

 

http://www.hoiquantramhuong.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=143

 

http://www.svqy.org/luanhoan.html

 

http://newvietart.com/LUANHOAN_cannada.html

 

http://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=16116

 

http://tranluc.net/docs/docruouhongdarot.html

 

http://www.chutluulai.net/forums/showthread.php?t=11578

 

http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/02/02/luan-hoan-ve-toi/

 

http://phovanblog.blogspot.ca/2012/10/hinh-anh-du-trong-luc-bat-luan-hoan.html

 

http://www.dutule.com/D_1-2_2-138_4-5983/47-tac-gia-doc-nhip-tho-luan-hoan.html

 

http://naucon.net/vn/tho/lhoan_thattc.htm

 

http://www.trantrungdao.com/?p=196

 

http://8khung.blogspot.ca/2014/01/khieng-nuoc-luan-hoan.html

 

http://mangvienlong.vnweblogs.com/post/8359/358606

 

http://chuyenbangquo.wordpress.com/tag/luan-hoan/

 

http://search.chiasenhac.com/search.php?mode=composer&s=Lu%C3%A2n+Ho%C3%A1n

 

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/phai-long-con-gai-ben-tre-luan-hoan-phan-ni-tan-phi-nhung.gizHQhuGVQ.html

 

http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/luan-hoan-ve-do-nghe/

 

http://quynhmy.blogspot.ca/2005/03/bi-vit-trong-lun-hon-mt-i-th.html

 

http://www.sbs.com.au/search/?query=nhà+thơ+luân+hoán

 

http://tranthinguyetmai.wordpress.com/tag/luan-hoan/

 

http://phannguyenartist.blogspot.ca/2013/11/luan-hoan.html

 

http://chimvie3.free.fr/53/lqnt076_luanhoanlucbat.htm

 

http://blogphamcaohoangtacgia.blogspot.ca/2013/06/luan-hoan.html

 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=180411&zoneid=54#.U4TXHHbk2nc

 

http://www.vinhhao.info/Doctho/k-m/luanhoan.htm

 

https://groups.google.com/forum/#!topic/khoa67ktdn/ZBaX0V3vdzE

 

http://ngotinhyen.com/D_1-2_2-113/

 

http://tranhoaithux.wordpress.com/2012/08/24/ban-viet-ve-ban-doc-choi/

 

http://hoiquanphidung.com/showthread.php?14404- Người-Đẹp-Saigon-60-70-(Luân-Hoán-thực-hiện)

 

http://caothoaichau.blogspot.ca/2013/10/luan-hoan-lang-le-tim-lay-ma-i-t-oi-it_23.html

 

http://www.hoasontrang.us/phorum/showthread.php?t=952

 

http://khacminh.wordpress.com/2009/08/06/luan-hoan/

 

http://www.banvannghe.com/D_1-2_2-59_4-3475/bao-chien-sy-cong-hoa-luan-hoan.html

 

http://www.songthao.com/viet-tu-luunguyen.htm

 

http://bbqt.com/forum/index.php?/topic/12631-lu%C3%A2n-ho%C3%A1n-v%E1%BB%9Bi-giai-nh%C3%A2n/

 

http://vuontaongovhnt.blogspot.ca/2013/01/luan-hoan-luc-bat-mua-xuan.html

 

http://www.tvvn.org/forum/showwiki.php?title=Book:C%C3%A1c_B%C3%A0i_Th%C6%A1_C%E1%BB%A7a_Lu%C3%A2n_Ho%C3%A1n

 

http://laxanh2015.blogspot.ca/2013/04/tho-luan-hoan.html

 

http://www.hocxa.com/VanHoc/TapChi/TM_TapChiTruocMat_LuanHoan.php

 

http://sentichmich89.blogspot.ca/2012/12/tha-tho-vao-tranh-khoa-than-luan-hoan.html

 

http://www.saigonocean.com/gocchung2014/html/bm%2007-3-2014%2002.htm

 

http://tranlequangnam.blogspot.ca/2011/06/chan-dung-luan-hoan-trong-bong-chu.html

 

http://tranquanghai.info/p2213-luan-hoan-%3A-vua-nhac-tre,-ky-gia-truong-ky-vua-dot-ngot-qua-doi.html

 

https://banmaihong.wordpress.com/2011/09/15/h%E1%BB%93i-ky-r%E1%BB%9Di-tt-luan-hoan/

 

http://www.thica.net/category/tat-ca/luan-hoan/

 

http://vietmessenger.com/books/

 

http://huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4598&lang=vi

 

http://www.tieulam.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=29950

 

http://quangdabaccali.blogspot.ca/2012/01/trai-chieu.html

 

http://www.ptgdn.com/poems/hoianvanhonnhiendamdatrongtholuanhoan.htm

 

http://hon-viet.co.uk/YNga_ThiSiLuanHoanBinhThoYN.htm

 

http://nsvietnam.blogspot.ca/2014/01/tho-au-xuan-luan-hoan.html

 

http://www.ngo-quyen.org/D_1-2_2-129_15-2_4-1784/

 

http://hoanganhtam.blogtiengviet.net/2012/03/12/nharrng_taof_ba_o_gar_c_trong_than_lua_n

 

 

 

http://tranaingai.blogspot.ca/2012/12/oc-tap-tho-thanh-thi-cua-luan-hoan.html

 

http://www.vietlove.com/boardv1/index.php?s=ed09dcae65b1d86d86aa601e74b4b8d0&showtopic=3024

 

http://freemp3sea.com/download-ph%E1%BA%A2i-l%C3%92ng-con-g%C3%81i-b%E1%BA%BEn-tre-lu%C3%A2n-ho%C3%A1n,-phannit%E1%BA%A5n-t%C3%A2n-nh%E1%BA%A1c-v%E1%BB%8Dng-c%E1%BB%95.html

 

http://love.easyvn.com/_easyweb/idv/vinhdien/cakhucthutuabc/nhacvinhdienphotho.php?username=vinhdien&gb=0&id=4&file=cakhucthutuabc/nhacvinhd

 

http://supersan.net/videos/tr/video/XZjQOd67HGo/M%E1%BA%AET-CHI%E1%BB%80U-Th%C6%A1-Lu%C3%A2n-Ho%C3%A1n-nh%E1%BA%A1c-V%C4%A9nh-%C4%90i%E1%BB%87n-%C4%90%C4%83ng-Hi%E1%BA%BFu_Kim-Kh%C3%A1nh

 

http://donggianghoanghoathamdn.wordpress.com/2014/02/14/da-nang-coi-ben-tinh-tho/

 

http://books.google.ca/books/about/Ch%C3%A2n_dung_th%C6%A1_Lu%C3%A2n_Ho%C3%A1n.html?id=EdJPmgEACAAJ&redir_esc=y

 

https://www.flickr.com/photos/96748122@N07/9033100180/

 

http://www.hopluu.net/D_1-2_2-126_4-775_5-9_6-3_17-38_14-2/

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975/ThoTinhMienNam1975LuanHoan.htm

 

http://www16.brinkster.com/phanchutrinh/

 

http://www.musicaneltubo.it/ascolta.asp?id=a_CSMyAGKmg

 

http://www.nhatngan.com/main/index.php/li-nhc/331-mt-thi-a-nng-du-yeu-th-luan-hoan-nhc-nht-ngan

 

http://books.google.ca/books?id=JGESAgAAQBAJ&pg=PA19&lpg=PA19&dq=luân+hoán&source=bl&ots=uVbl_Kbe85&sig=o2Z7DXLmb2z-Q1h-cVp9HnCKJB

 

http://vietdethuong.com/viewtopic.php?f=52&t=43609

 

http://books.google.ca/books/about/H%C3%B2a_b%C3%ACnh_%C6%A1i.html?id=_M04HAAACAAJ&redir_esc=y

 

http://www.phimsviet.com/xem-phim/mat-chieu-tho-luan-hoan-nhac-vinh-dien-dang-hieu-kim-khanh/XZjQOd67HGo.html

 

http://www.honhaminh.com/?p=110

 

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=796&Itemid=47

 

http://lengoctrac.com/news_printpage.asp?News_ID=1940

 

http://phovui.vietbao.com/yaf_postst12298_can-tim-website-cua-thi-si-LUan-Hoan.aspx#post25880

 

http://vnguitar.net/threads/phai-long-con-gai-ben-tre-phan-ni-tan-luan-hoan.5818/

 

http://muzmaniacs.com/?mp3=PH%E1%BA%A2I%20L%C3%92NG%20CON%20G%C3%81I%20B%E1%BA%BEN%20TRE%20%28Lu%C3%A2n%20Ho%C3%A1n%2C%20PhanNiT%E1%BA%A5n%29%20T%C3%A2n%20nh%E1%BA%A1c-V%E1%BB%8Dng%20c%E1%BB%95.&f=65k4f3i4u3v534s2u4f4j3

 

 

http://lexuannhuan.tripod.com/Selected.html

 

http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=8215

 

http://saigontimesusa.com/bai/vanchuong/luanhoan1140.shtml

 

http://www.vietbang.com/index.php?c=article&p=699

 

 

http://kontumquetoi.com/2014/04/15/tap-van-ta-da-lam-gi-doi-ta/

 

 

http://dotchuoinon.com/2011/11/24/khieng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BB%99t-bai-hat-c%E1%BA%A3m-d%E1%BB%99ng-v%E1%BB%81-tinh-ch%E1%BB%8B-em/

 

http://www.danangcity.gov.vn/portal/page/portal/danang/chinhquyen/gioi_thieu/kham_pha_dn?p_pers_id=&p_folder_id=889315&p_main_news_id=10136569

 

http://songthy.com/index.php/th-tranh/15548-tho-tranh-m-t-chut-tinh-toi

 

http://khanlenthoitrang.com/em-tu-luc-bat-buoc-ra-tho-luan-hoan/

 

http://vinhada.com/bai-hat-phai-long-con-gai-ben-tre/

 

http://books.google.ca/books?id=pdKP80BtaTgC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=lu%C3%A2n+ho%C3%A1n&source=bl&ots=lm_LXl_UZA&sig=XgirC7dOfiYICl-DawgEYwZFF2M&hl=en&sa=X&ei=AueEU-3FLoipyASc64KIAw&ved=0CDAQ6AEwATiCAQ#v=onepage&q=lu%C3%A2n%20ho%C3%A1n&f=false

 

http://www.saigondallasradio.com/?q=shvhnt_vw

 

http://mstory.cf/threads/NguyenDongNgac+-+Lu%C3%A2n+Ho%C3%A1n

 

http://hmonghot.com/YV9DU015QUdLbWcz

 

http://www.youtube.com/user/luanhoan

 

http://urlm.co/www.luanhoan.net

 

http://www.art2all.net/tho/luanhoan/

 

http://kiwi6.com/file/arcrh6pl61

 

http://www.4shared.com/mp3/so3WvFAS/bich_huyen_-_tho_tinh_luan_hoa.htm

 

http://www.flickr.com/photos/106130422@N04/10399700935/

 

http://www.vinhhao.info/Doctho/k-m/luanhoan.htm

 

http://www.trunghocthuduc.com/dacsan/kyyeu/luanhoan.html

 

http://archive.today/www.luanhoan.net

 

https://trangvhntnguoncoi.wordpress.com/tag/luan-hoan/

 

http://mp3skull.com/mp3/con_gai_ben_tre.html

 

https://www.google.ca/search?q=luanhoan&sa=N&hl=en-CA&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=DeuEU6TPAY6cyASBl4LYAQ&ved=0CGcQsAQ4FA&biw=1366&bih=612

 

http://newvietart.com/LUANHOAN_cannada.html

 

http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/11/luan-hoan-nguoi-ke-chuyen-bang-tho.html

 

http://8khung.blogspot.ca/2014/01/khieng-nuoc-luan-hoan.html

 

 

http://tranluc.net/docs/docruouhongdarot.html

 

http://baothoisu.com/baochi-1.html

http://love.easyvn.com/_easyweb/idv/vinhdien/ppstholuanhoan/ppstholuanhoan.php?username=vinhdien&gb=0&id=16&file=ppstholuanhoan/ppsthol

 

http://vanchuongplusvn.blogspot.ca/2012/03/luan-hoan-nha-tho-he-chien-tranh.html

 

http://www.svqy.org/luanhoan.html

 

http://trade.nosis.com/en/luanhoan.net/2739689/s

 

http://tranthinguyetmai.wordpress.com/2014/01/16/mung-anh-sinh-nhat-muon/

 

http://cothommagazine.com/nhac1/TuCongPhung/NgheTuCongPhungToTinh-LuanHoan.pdf

 

http://phovanblog.blogspot.ca/2012/10/hinh-anh-du-trong-luc-bat-luan-hoan.html

 

http://www.chinhnghia.com/baochi.asp

 

http://bbqt.com/forum/index.php?/topic/6019-th%E1%BA%A5t-tinh-ca-th%C6%A1-luan-hoan/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-