Kỷ Niệm và sáng tác của 
cựu học sinh Sao Mai

 

Vị trí:
Trường Sao Mai là một cao ốc gồm 3 dãy lầu khang trang, nằm cạnh giao điểm của hai đại lộ Ðộc Lập, Bặch Ðằng và con đường nhỏ Tiểu La. vị trí trường nằm gần Cổ Viện Chàm Ðà Nẵng, Một cao ốc của Nha Quan Thuế, và trại lính Ngô Văn Sở.

Khai giảng:
Khởi sự hoạt động vào năm 1957 với các lớp bậc tiểu học.Tổng khai giảng năm 1959 với các lớp: đệ thất đến đệ nhị. Niên khóa 1962 mở thêm lớp đệ nhất.

Hiệu trưởng và ban Giáo sư:

Học sinh sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật:

Kỷ niệm với trường Sao Mai: