Ðất Tình
Một tên gọi kiểu cách, như một thi vị hóa, nhằm giúp trang Vuông Chiếu Luân Hoán bớt thô, nhạt. Ðây là một vạt trồng tỉa lại những kỷ niệm về một số địa danh đã cho một người ham chơi có dịp về thăm lại một vài vuông đời vụn vặt. Không dám rủ rê, nhưng có ai vui chân theo cùng thì thích thú và cảm kích vô cùng.
Mọi khía cạnh cảnh sắc vốn đầm ấm rực rỡ, nhưng với lòng nhìn hời hợt đã làm mỏng mảnh đi một phần nào hương ảnh, mong được lượng tình, bao dung.
Ðất không riêng ai. Tình không riêng ai. Sự rong chơi liều mạng này có thể dư thừa những khoe khoang vô ích, nhưng với riêng tôi, thương lắm, qúi lắm.
Luân Hoán


Ðà Nẵng       Montréal

 

 

 

-