.

Mỹ Dũng
Nhiếp ảnh gia. Tên thật: Nguyễn Văn Mỹ
Sinh năm: 1959 tại Sơn Trà , Ðà Nẵng
Hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
Ðã triểm lãm và được giải thưởng trong nước và ngoài nước
Hiện ở Ðà Nẵng

rulec.gif (325 bytes)