. Thanh Trí
Họa sĩ. Tên thật Nguyễn Thị Thanh Trí, sinh năm 1939 tại Huế. Bình Trị Thiên, Trung Việt. Tốt nghiệp ưu hạng khóa 1 năm 1961 Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế. Tốt nghiệp khoa Sư phạm Hội họa Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Sài Gòn năm 1962. Hai mươi bốn năm dạy hội họa tại các trường: Nữ Trung học Nha Trang, Hàn Tuyên Nha Trang, Nguyễn Du Sài Gòn, Văn Hiến Sài Gòn. Năm 1987 đến Hoa Kỳ. Hành nghề hội họa tự do free lance artist-self employed, tiếp tục tu nghiệp về hội họa và tốt nghiệp Design Drafting năm 1993 tại Cosumnes River College Sacramento. Hiện định cư tại Sacramento, thủ phủ của tỉnh bang California USA.
Là họa sĩ vẽ nhiều loại: màu nước trên lụa, trên giấy – màu dầu trên bố (canva), trên gỗ - sơn mài - vẽ chân dung, vẽ ký hoạ chân dung trên canvaspaper.
  • Đã tham dự trên 24 cuộc triển lãm chung và cá nhân tại Việt Nam và nhiều quốc gia từ năm 1965 đến 2005
  • Cuộc triển lãm mới nhất được tổ chức tại miền Nam California Hoa Kỳ, vào tháng 4 năm 2005.

Đã được các giải thưởng:

  • The League Of Carmichael Artists Presents (Silence Color )
  • Sacramento Fine Art Center (Old Man)
  • California Art League (Reflection)
  • The League Of Carmichael Artists Presents (The nature's color)

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Tập Tuyển tập tranh và thơ Thanh Trì (Hoa Kỳ, năm 2004).

email: Thi-tranh@nguyendoan.com

rulec.gif (325 bytes)