HỌA SĨ ÁI LAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên thật Công Tằng Tôn Nữ Ái Lan
-
Sinh Tại Huế, Viê
̣t Nam.
- Học Mỹ Thuật Huế năm 1986 tiếp tục nghiên cứu sáng tác
- Hội viên Hội Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh
- Hội viên CLB Mekong Art TP Hồ Chí Minh
- Hội viên CLB Họa nữ Ngân TP Hồ Chí Minh
- Hội viên Hội Mỹ Thuật Thánh Đa Minh, Tp Hồ Chí Minh.
- Cộng tác viên minh họa tạp chí : Áo trắng, Tuổi ngọc, Thế giới phụ nữ.
- tranh trong các bộ sưu tập tại Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Thụy , Hàn Quốc, Đài Loan Singapore.

 


Hoạt động Nghệ Thuật

 

Triển lăm Quốc tế:

- 2006 : Triển lăm đấu giá tại Marriot Hotel - Singapore.
- 2006 : Triển lăm Họa Quốc tế tại Art
center Daegu- Hàn Quốc
- 2007 : Triển lăm “The Touch of Viet Nam
tại Thư viện Quốc Gia - Singapore.
- 2008 : Triển lăm giao lưu Họa Việt Nam Đài Loan tại Đài Bắc- Đài Loan
- 2008 : Triển lăm nhân tại Dragonwick Gallery - Singapore.
- 2010 : Triển lăm Họa nữ Quốc tế tại Oregon – Hoa Kỳ
-
 Triển lăm Việt Nam.
- 2002 : Triển lăm nhóm tại Hội Mỹ thuật Tp HCM
- 2003 : Triển lăm từ thiện tại Công viên Tao Đàn Tp HCM
- 2004 : Triển lăm Hội đồng hương Huế tại Nhà tri
ển lăm Tp HCM
- 2005 : Triển lăm từ thiện do Báo Giác ngộ tổ chức
- 2005 : Triển lăm giao lưu tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang
- 2005 : Triển lămHội tụ tháng 4” của Triển lăm CLB Mekong Art tại

              Gallery Sài G̣n Signal Dinh Thống Nhất TP HCM
- 2006 : Triển lăm Báo cáo kết quả trại sáng tác tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM
- 2007 : Triển lămKhỏa Thân chân dung tự họa
tại Hội Mỹ thuật Tp HCM
- 2008 : Triển lămMùa Xuân 8 – 3
Tại Hội Mỹ thuật TP HCM

- 2009 : Triển lămHội ngộ tháng 10” của Câu lạc bộ Họa Ngân tại

              Hội Mỹ Thuật Tp HCM
- 2009 : Triển lămĐêm Đông Không Nha
̀” của Ban Mỹ thuât Thánh tại

              Nhà  thờ Ba ChuôngGiáo xứ Đa Minh

- 2010 : Triển lăm Festival tại Huế
 

- Tham gia đầy đủ các tri
ển lăm định kỳ của CLB Hội Mỹ thuật

GIẢI THƯỞNG

Đoạt giải đầu từ tác phẩm mới năm 2006 và năm 2007 của Hội Mỹ Thuật TP Hồ Chí Minh,Việt Nam...

 

 

Hoài Niệm

 

 

 

Hoài Cảm

 

 

Giấc Trưa Hè

 

 

Chiều Viễn Xứ

 

 

Trăng Tháng Ba