. Ðỗ Duy Minh
sinh năm 1937
tại Hà Nội
định cư tại Canada từ năm 1980
sinh hoạt trong hai bộ môn:
hội họa và nhiếp ảnh

đã xuất bản :

  • Paintings and Drawings of Do DuyMinh (1993, Hội hoạ)
  • Hà Nội Một Thuở Nắng Mưa (1994, nhiếp ảnh)

đã trình bày tác phẩm tại:

  • Canada, HongKong,Singapore,Trung Hoa, Mỹ, Bulgaria...

rulec.gif (325 bytes)