Hoàng Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên thật: Hoàng văn Vinh

sinh ngày  22  tháng  2  năm 1944

tại Huế, Tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế,

Giáo Hội Họa, Cựu Quan Hải Quân /QLVNCH.

Đến Mỹ năm 1975,  hiện định tại: Huntington Beach, California

Sinh hoạt trong hai lănh vực Thi Ca Hội họa.

Hội viên:

Hội Nghệ Thuật Pacific Palisade, CA. Los Angeles, CA,

 

Đă triển lăm họa phẩm tại Việt Nam từ năm 1969 đến 1975

triễn lăm nhiều lần tại Hoa Kỳ từ năm 1975 trên các thành phố lớn hiện nay

 

các giải thưởng:

giải nhất Rotary Internatinal CA , 1988, giải danh dự Pacific art CA, 1990

giải ba Hội Artist Torrance CA, 1991

 

Tác phẩm đă ấn hành, phổ biến rộng răi:

Art and Poetry HOANG VINH, Nghệ Thuật Hội Họa Thơ (Full color)

 

ấn hành chung:

The Internatinal - WHO’S WHO IN POETRY

                          -  THE COLORS OF LIFE

                          -  THE BEST POEMS AND POETS OF 2004

                            - Great Poems of the Western World

                            - DRUMVOICES REVUE

- Cụm Hoa T́nh Yêu Flowers of Love

- Tuyển Tập Thơ Lạc Việt  vv...

 

e-mail   artisthoangvinh@hotmail.com

Tel:       (714) 840-8134, (310) 804-6461