HoThanhDuc.JPG (29330 bytes)
.

Hồ Thành Ðức
Sinh năm 1940 tại Ðà Nẵng.  Tốt nghiệp cao đẳng Mỹ Thuật Sài gòn.  Huy chương đồng 1964 (giải hội họa mùa xuân).  Huy Chương vàng(National Armed Forces Exhibition).  Huy Chương danh dự (National Catholic Exhibition) trong ban thành lập hội họa sĩ trẻ VN.  Khoa trưởng của Pratical Art Departement tại Southern Regiơn University, Vietnam(1974).  Giáo sư hội họa viện đại học Vạn Hạnh Sàigòn (70-75)

  • tranh triễn lãm tại nhiều quốc gia.
  • Ngoài hội họa, Hồ Thành Ðức còn làm thơ,  nhưng chưa ấn hành

rulec.gif (325 bytes)