KinhDUongVuong.jpg (25951 bytes)
. Kinh Dương Vương
Tên thật Nguyễn Tuấn Khanh.   Bút hiệu dành cho hội họa : Rừng.  Bút hiệu dành cho thơ : Dung Nham, Cỏ Ðồng.  Sinh ngày 14 tháng 3 năm 1941 tại Nam Vang Campodia.   Tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ Thuật Huế, Hội Viên Hội Họa sĩ Trẻ Việt Nam

Tác phẩm:

 • họa phẩm triển lãm riêng tại:
  • Sài gòn vào các năm 1960, 1965, 1987, 1988, 1989, 1992
  • Ðà Nẵng: 1969
  • Hà Nội: 1993
  • Los Angeles: 1997
  • Ttriển lãm chung tại Sài gòn , Huế, Hoa Kỳ...
 • Văn:
  • Những Chiếc Mặt Nạ Cười  (tập truyện , Văn Mới năm 1997)

 

rulec.gif (325 bytes)