. Nguyễn Cao Ðàm
Sinh năm 1916 tại Vĩnh Trung Hà Ðông.  Sống tại Úc, từ tháng 5-1990.  Qua đời ngày 4 tháng 6 năm 2001.  Bắt đầu sinh hoạt nhiếp ảnh từ 1949. Ông là một trong những sáng lập viên Hội ảnh Việt Nam tại Hà Nội 1952. Cựu chủ sự phòng nhiếp ảnh bộ Thông tin VNCH.

Hội viên: Hội nhiếp ảnh hoàng gia Anh, hội ảnh Kortrijk (Bỉ), hội ảnh Ðông Nam Á

Tác phẩm nhiếp ảnh đã triển lãm tại các quốc gia:

Việt Nam, Pháp, Bỉ, Mỹ,Ấn Ðộ, Singapore, Tây Ban Nha,Ý, Ðức...và đạt được những huy chương:

 • Vàng tại: Kortrijk (Bỉ) 1958 và 1960
 • Bạc tại: Ahmedabad (Ấn Ðộ 1959)
 • Moenchenlabad (Ðức 1959)
 • Singapore (1960)
 • Madrid (Tây Ban Nha 1961)
 • Ðồng tại: Bordeaux (Pháp 1956)
 • Munich (Ðức 1958)
 • Trento (Ý 1958)
 • cùng nhiều bằng tưởng lệ danh dự tại nhiều quốc gia

tác phẩm khảo cứu đã xuất bản:

 • Bước Ðầu Chụp ảnh
 • Việt Nam Quê Hương yêu dấu (cùng Trần Cao Lĩnh)
 • Cao Nguyên (cùng Trần Cao Lĩnh (cùng TCL)
 • Bước Ðầu Nhiếp ảnh nghệ thuật (cùng TCL)
 • Nhiếp ảnh nghệ thuật bước hai (cùng TCL)
 • Vietnam Our Beloved Land (cùng TCL )

rulec.gif (325 bytes)