. Nguyễn Ðại Giang
Sinh năm 1944 tại Hà Nội.
Chánh quán ở Bần Yên Nhân tỉnh Hải Hưng

Theo học tại:

  • Trung cấp Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội 1961
  • Cao Ðẳng Mỹ Thuật Hà Nội 1965
  • Ðại học Mỹ Thuật Moska (Liên xô) (1968-1974)

cựu giáo sư Ðại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội (1978-1980)
Ngồi tù từ năm 1980-1987 :vì cùng một họa sĩ khác lên xe tải vào
sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để xin ra nước ngoài
Vượt biên cùng con trai đến Hồng Kông , sống từ 1988-1991
Hiện cư ngụ tại Hoa Kỳ (từ năm 1992).

Họa sĩ,
sáng tạo ra trường phái Upside- downism từ năm 1994

Ðã được các giải thưởng:

  • 1996: tranh được chọn vào CDRom mang tên: The Best Contemporary Art( nghệ thuật hiện đại nhất) tại New York
  • 1997: giải 3 cuộc thi The Most Talented Artists of the World (những hoạ sĩ tài năng nhất thế giới) tại Stockholm.
  • giải 3 cuộc thi The First International Drawing contest
  • 1997 world of Art (cuộc thi tranh tài quốc tế đầu tiên về nghệ thuật hội họa năm 1997)
  • 1999: Ðược chọn vào sách "Who's Who in the World của năm 2000-2001
  • 2000: Ðược vinh danh trong danh sách 500 nhà sáng lập của thế kỷ 21 (500 Founders of the 21st centuty) của viện tiểu sử danh nhân quốc tế, của hoàng gia Anh quốc

rulec.gif (325 bytes)