.

Nguyên Hạo

tên thật Nguyễn Phú Hào.  Sinh năm 1943 tại Ðà Nẵng
Hiện cư ngụ tại Sài gòn
Cựu sinh viên văn khoa Sài gòn
Tự học hội họa

  • Ðã triển lãm tại Ðà Nẵng (1960 và 1974), Sàigòn 1991

 

 

 

rulec.gif (325 bytes)