NguyenQuocTuan-2.JPG (29156 bytes)
.

Nguyễn Quốc Tuấn
Biệt hiệu là Nguyễn Tuấn. Sinh tại Sài Gòn. Ðịnh cư tại Montreál Canada từ 1984. Tốt nghiệp Mỹ Thuật Gia Ðịnh 1973. Chứng chỉ Thẩm Mỹ Học & Sư Phạm Mỹ Thuật 1994.

  • Tranh triển lãm tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và Canada.

 

amvang.jpg (32381 bytes)

Âm vang Từ vạn cổ

rulec.gif (325 bytes)