. Trương Ðình Quế

sinh ngày 21 tháng 12 năm 1939
tại Hải Châu Ðà Nẵng
hiện sống tại làng báo chí An Phú Thủ Ðức
tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật Gia Ðịnh năm 1961
chuyên về điêu khắc và tranh lụa

tác phẩm tiêu biểu:

  • Thiếu Nữ Chải Tóc (lụa)
  • Kim Vân Kiều (lụa)
  • Chim (Ðiêu khắc)
  • Cá (điêu khắc)

rulec.gif (325 bytes)