VuThaiHoa.jpg (6416 bytes)
. Vũ Thái Hòa
Sinh ngày 06 tháng 9 năm 1947 tại Trung Lao Nam Ðịnh. Vào Nam năm 1954, làm việc phòng báo chí bộ tư lệnh hải quân VNCH. Ðịnh cư tại Pháp từ tháng 9.1984. Sinh hoạt văn nghệ trong 3 bộ môn : thơ văn, hội họa và âm nhạc.

Tác phẩm hội họa đã triển lãm tại Pháp, Ðức, Hoa Kỳ... (họa phẩm Longue a été la nuit được lưu giữ tại viện bảo tàng Loukune D’Arsonval, Pháp; được trao tặng huy chương đồng Picasso-Miró (UNESCO)

Tác phẩm âm nhạc đã ấn hành:
  • Nắng Hanh Vàng (Pháp 1999)

nhacvthoa.jpg (8861 bytes)

rulec.gif (325 bytes)