Thiếu Nữ
tranh Trịnh Cung

Thơ Việt Nam
Thơ Việt Nam hiện nay đã được nhiều bạn văn, trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, đưa lên màn ảnh internet khá nhiều . Thêm một vạt đất để giới thiệu thơ Việt Nam chỉ là một lặp lại. Nhưng là một lặp lại khá thích thú, nên chúng tôi vẫn hào hứng thực hiện.
Vì điều kiện xin phép riêng rẻ vấp nhiều khó khăn,chúng tôi xin được tất cả các tác gỉa, những nhà sưu tập, giới thiệu đi trước, dành cho những thông cảm, dễ dãi trong việc mời bạn đọc, chia xẻ, chung hưởng những cảm hứng cùng tình cảm của qúi vị.
Chúng tôi cũng mong các bạn yêu thơ, luôn luôn bổ túc, sửa sai những sai sót không thể tránh.
Với Thơ Việt Nam, chúng tôi xin được lần lượt mở những cánh  cửa theo danh mục:
(sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên)

Ngát Hương Tình Yêu

Từ Những Ðịa Danh

Cuộc Sống Chân Tình

Gối Súng Tìm Thơ

Thơ Nhận Từ Bạn Gởi

The copyright © for any material(s) is held by individual(s) and/or organization(s) involved
Data and information is provided for informational purposes only, and is not intended for trading purposes.
For private use only

 

 

 

 

-